Torpinformation

Gård: Anneberg gårdshistoria

013 - Anneberg

Visa på karta
Tillbaka

Anneberg, som tidigare hetat Sjöryd, innhades i slutet av 1700 talet av kommisionslantmätare P.U. Reinius. Vid dennes död år 1800 övertogs Sjöryd av lagmannen Johan Henrik Boheman. Denne lade ner ett stort arbete på att förbättra byggnaderna, utökade jordbruket genom nyodlingar samt ändrade namnet Sjöryd till Anneberg efter sin maka Anna. Vid hans död år 1824 övertogs Anneberg av sonen professor Carl Henrik Boheman. Denne innehade egendomen till sin död 1868, då den övertogs av dennes son, major Carl Hjalmar Boheman. Även denne Boheman förbättrade Anneberg på olika sätt. Vid hans död 1916 övergick egendomen i hans dotters fröken Hildegard Bohemans ägo. Hon innehade den till 1941, då Anneberg övertogs av hennes kusin, Ambassadör Erik och Margaret Boheman. Barn: Louise, Carl Henrik, Mona, Anders.

Nuvarande ägare (2007) dennes son Anders Boheman.

Husförhörslängdens notering 1876-80:

Äger Kaptenen vid 2:dra Lifgr Reg Carl Hjalmar Boheman f.1830 07 27  Inflyttar 1880 11 10 men ägare sedan omkring 1868